ENERGIA ODNAWIALNA – OZE

FARMA WIATROWA NOZDRZEC

Jarex jako Lider Konsorcjum wraz z członkami Elbudbis Sp. z o.o.
i Antex II Sp. z o.o. 
Zakres wykonanych usług:
kompleksowa budowa Farmy Wiatrowej Nozdrzec składająca się z 16 pojedynczych turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (branża budowlana, drogowa, energetyczna i teletechniczna) i wyprowadzeniem mocy, tj. linią napowietrzną 110 kV, liniami kablowymi 30 kV, z siecią teletechniczną i GPO Farmy Wiatrowej Nozdrzec 30/110 kV

Rok wykonania: 2024

FARMA WIATROWA ŻNIN/DAMASŁAWEK

Zakres wykonanych usług:
sporządzenie projektów wykonawczych, wybudowanie ok. 83 km linii kablowych SN oraz linii światłowodowej, kompleksowy montaż linii kablowych wraz z pomiarami, dostawa i montaż kontenerowych stacji SN dla Żnin 2 i Żnin 3 wraz z ich wyposażeniem, instalacjami telemechanicznymi, obsługa geodezyjna prowadzonego zakresu prac.

Rok wykonania: 2024

PORTFEL LETO 20 SZT. 18,755MW FARM

Zakres wykonanych robót:  
kompleksowe wykonanie robót budowlanych i usług polegających na wybudowaniu i energetyzacji (przyłączeniu do sieci)
20 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 18,755 MW

Rok wykonania: 2024

PORTFEL ECHO 5 SZT. 12MW FARM

Zakres wykonanych usług:  
kompleksowa budowa 5 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 12 MW

Rok wykonania: 2024

PORTFEL FOXTROT 22 SZT. 1MW FARM

Zakres wykonanych robót:
dokumentacja projektowa, obsługa geodezyjna, kafarowanie, okablowanie AC, DC, montaż konstrukcji i paneli, montaż stacji SN, wykonanie przyłącza SN pomiary, testy i uruchomienie wraz z energetyzacją.

Rok wykonania: 2024

PORTFEL CHARLIE 18 SZT. 1MW FARM

Zakres wykonanych robót:
dokumentacja projektowa, obsługa geodezyjna, kafarowanie, okablowanie AC, DC, montaż i paneli, montaż stacji SN, wykonanie przyłącza SN, pomiary, testy i uruchomienie wraz z energetyzacją.

Rok wykonania: 2024

FARMA WIATROWA DĘBSK

Zakres wykonanych robót:
budowa linii kablowej 110 kV w ramach budowy Farmy Wiatrowej Dębsk składającej się z zespołu 55 siłowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW Kompleksowe wykonanie 63,00 km linii kablowej WN i linii światłowodowej relacji GPO Dębsk – SE Płock.

Rok wykonania: 2022

FARMA WIATROWA BUDZYŃ

Zakres wykonanych robót:
wybudowanie ok. 50 km linii kablowej SN. Wykonanie linii kablowych 15 kV i 30 kV wraz z wykonaniem głowic i muf oraz położenie kabli światłowodowych i uziemieniem konstrukcji turbin dla Farmy wiatrowej Budzyń.

Rok wykonania: 2022

FARMA WIATROWA KOSTOMŁOTY

Zakres wykonanych usług:
wybudowanie ok. 6,5km linii kablowych SN, wybudowanie ok. 12,9 km linii kablowych WN wraz z liniami światłowodowymi. Wykonanie muf i głowic na kablach SN i WN wraz z pomiarami.  

Rok wykonania: 2022

 

FARMY WIATROWE SULMIERZYCE

Zakres wykonanych usług: 
wybudowanie ok. 25 km linii kablowych SN oraz linii światłowodowej. Wykonanie muf i głowic wraz z pomiarami.  

Rok wykonania: 2022

 

FARMA WIATROWA DOBRZYCA

Zakres wykonanych usług: 
wybudowanie ok. 50 km linii kablowych SN oraz linii światłowodowej. Wykonanie muf i głowic wraz z pomiarami.  

Rok wykonania: 2022

FARMA WIATROWA BOGORIA

Zakres wykonanych usług: 
wykonanie kompleksowej budowy linii kablowej SN na potrzeby farmy wiatrowej Bogoria, montaż uziemienia fundamentu turbiny wiatrowej, montaż uziemienia farmy wiatrowej.

Rok wykonania: 2022

ENERGETYKA/TELETECHNIKA

DROGA EKSPRESOWA S52

Zakres wykonanych usług:
budowa oświetlenia drogi S52, przebudowa oświetlenia Gmina Wielka Wieś, budowa zasilania docelowego trasy S52 w ramach Inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice
(bez węzła)”

Rok wykonania: 2024

ITS GDAŃSK

Zakres wykonanych prac:
budowa kanału technologicznego, budowa infrastruktury elektrycznej, budowa infrastruktury teletechnicznej, montaż modułów rozproszonych
na terenie województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego
w ramach Inwestycji pn.: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy
(RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr S6 i S7 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA w Gdańsku iw Olsztynie”.

Rok wykonania: 2024

ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNI PŁOCK

Zakres prac wykonanych usług:
budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii 110 kV w ramach zadania „Zabudowa nowego GPZ-3 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku”.

Rok wykonania: 2023

STACJA POMP SOLINO

Zakres wykonanych usług: 
„ zabudowa linii zasilania podstawowego oraz rezerwowego SN 15 kV
w relacji: projektowana stacja pomp S.C.-1a w miejscowości Osiecz Mały gm. Boniewo
dz. Nr 117/1 ( Osiek Mały 4 nr stacji T92034 ) , a istniejąca rozdzielnia ( SN) GPZ Lubraniec – rozdzielnia 15 kV (GPZ6 – 0036-02) ‘’.

Rok wykonania: 2022

KOLEJ & TRAMWAJE

LINIA KOLEJOWA NR 38 EŁK- KORSZE

Zakres wykonanych usług: 
budowa linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN), wykonanie zasilania projektowanych urządzeń, budowa oświetlenia terenów zewnętrznych obiektów i terenów kolejowych oraz wykonanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów, usunięcie kolizji elekroenergetycznych niskiego i średniego napięcia kolidujących z planowaną Inwestycją dla zadania pn. „Realizacja robót budowlanych dla etapu I projektu Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”


Rok wykonania: w trakcie realizacji  

PRZEJAZDY LOT B 

Zakres wykonanych usług: 
zabudowa urządzeń SSP na 19 przejazdach. Prace przeprowadzone w branżach: automatyka kolejowa srk, telekomunikacja, elektroenergetyka. Nazwa  zadania : ” Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Białystok, IZ Bydgoszcz,
IZ Gdynia, IZ Olsztyn” realizowanego w ramach projektu POIIŚ
5.2-9 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami -Etap I – część przejazdowa”

Rok wykonania: 2024

LINIA KOLEJOWA ZDUŃSKA WOLA

Zakres wykonanych usług: 
kompleksowe wykonanie robót budowlanych branży energetyki nietrakcyjnej do 1 kV w ramach zadania pn:„ Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)” w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn, „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław -Bydgoszcz – Maksymilianowo”

Rok wykonania: 2024

ZAJEZDNIA ANNOPOL

Zakres wykonanych usług:
wykonanie zasilaczy trakcyjnych, wykonanie sieci kablowych zewnętrznych SN, wykonanie przebudowy oświetlenia zewnętrznego
do zadania pn. „wykonanie linii kablowych zasilania sieci trakcyjnej na terenie zajezdni i drogi dojazdowej do zajezdni „

Rok wykonania: 2024 

STACJA PAKOŚĆ

Zakres wykonanych usług:
zabudowa komputerowego systemu sterowania na stacji Pakość oraz blokady liniowej na szlaku Dziarnowo -Pakość i Pakość – Wapienno. Prace polegały na: 
zabudowa komputerowego systemu sterowania typu Iskra, zabudowa systemu liczników osi, zabudowa sygnalizatorów świetlnych, zabudowa systemu zasilania i UPS i agregatem, zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych , zabudowa systemu TVU  dla stwierdzenia końca pociągu, wykonanie okablowania pod system TVU na przejeździe. Nazwa zadania: 
„Remont urządzeń srk na stacji Pakość ze zmianą nastawiania z mechanicznego na elektryczny na linii nr 206 km 11,540 i remontem blokady liniowej na szlaku Dziarnowo – Pakość i Pakość-Wapienno. 

Rok wykonania: 2023

LINIA KOLEJOWA NR 207 MALBORK

Zakres wykonanych usług:
zabudowa samoczynnego systemu przejazdowego kat B na przejeździe w km 131,382 LK 207. Nazwa zadania:
” wykonanie projektu wykonawczego i realizacja prac w zakresie wymiany urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej przejazdu zlokalizowanego w km 131,382 linii kolejowej nr 207”w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa-Malbork”.

Rok wykonania: 2022

LINIA KOLEJOWA NR 33 BRODNICA

Zakres wykonanych usług:
budowa kabla światłowodowego, urządzeń radiołączności oraz blokady liniowej na linii nr 33 Kutno-Brodnica na odcinku Sierpc-Brodnica w Systemie „Projektuj i Buduj.” 

Rok wykonania: 2021

LINIA KOLEJOWA NR 33 PŁOCK

Zakres wykonanych usług:
instalacja komputerowego systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej  kat.B w oparciu o licznik osi, zabudowa systemu TVU. Nazwa zadania:
” zakup i instalacja komputerowego systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej jak do kat „B”w oparciu o liczniki osi z zastosowaniem rejestratora zdarzeń eksploatacyjnych wraz z zabudową telewizji przemysłowej CCTV oraz infrastruktury towarzyszącej na przejeździe w km 49,956 (w ciągu ulicy Rzecznej w Płocku) na linii 33”.

Rok wykonania: 2021

WARSZAWA ZACHODNIA

Zakres wykonanych usług:
tymczasowe przebudowanie kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13.” oraz „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia.” 

Rok wykonania: 2021

LINIA KOLEJOWA NR 71 ORAZ NR 91

Zakres wykonanych usług:
wykonano prace z branży srk, teletechniki oraz energetyki dla zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa poprzez zmianę kategorii przejazdu kat. D na B w km 33,717 na linii nr 71 Ocice – Rzeszów Główny, szlak Dęba Rozalin – Kolbuszowa” oraz „Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego z D na B w km 172,144 na linii nr 91 Kraków Główny – Medyka.” 

Rok wykonania: 2019

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

1. Zakres wykonanych usług:
wykonanie robót ziemnych, zabudowa urządzeń sygnalizacji przejazdowej, zabudowa systemu telewizji użytkowej oraz zabudowa oświetlenia dla zadania pn.„Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Opole, IZ Tarnowskie Góry, IZ Wałbrzych.” 

Rok wykonania: 2018

2. Zakres wykonanych usług: roboty torowo-drogowe, roboty ziemne, montaż urządzeń automatyki i telekomunikacji, montaż urządzeń elektroenergetycznych, roboty branży kubaturowej dla zadania pn. „Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie”.  

Rok wykonania: 2018

LINIA NR 61 KIELCE – FOSOWSKIE

Zakres wykonanych usług:
wymiana nawierzchni torowej oraz drogowej, zabudowa urządzeń przejazdowych, budowa sieci kablowej, zabudowa oświetlenia strefy przejazdu oraz zabudowa TVU dla przejazdu, wykonanie zasilania na potrzeby urządzeń SRK/TVU. Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61 Kielce – Fosowskie realizowana w ramach zadania pn. „Likwidacja zagrożeń i podniesienie funkcjonalności eksploatacyjnej na linii kolejowej nr 61”.  

Rok wykonania: 2018

WOŁOSKA

Zakres wykonanych prac: – kable trakcyjne – sterowanie i ogrzewanie zwrotnic dla zadania pn. „Budowa ul. Wołoskiej na odcinku ul. Rostafińskich – ul. Cybernetyki” .

Rok wykonania: 2016

STANIEWICKA

Zakres wykonanych prac:
kable trakcyjne, montaż sterowania i ogrzewania zwrotnic , dostawa i montaż mechanizmów kulowych dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową hal postojowych i zadaszenia torów oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Żoliborz”.  

Rok wykonania: 2015

ŻOLIBORZ

Zakres wykonanych usług:
kable trakcyjne i punkty powrotne, montaż mechanizmów zwrotnic,  sterowanie i ogrzewanie zwrotnic dla zadania pn. „Budowa układu drogowego  ul. Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej” .

Rok wykonania: 2014

MOST PÓŁNOCNY

Zakres wykonanych usług:
linie kablowe trakcyjne i sterownicze, instalacje oświetlenia, siły, kontroli dostępu, wentylacji i ogrzewania w budynku stacji „Obrazkowa” – instalacja uziemiająca i odgromowa w budynku stacji „Obrazkowa” dla zadania pn. „Budowa trasy mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez Wisłę oraz trasę tramwajową”.

Rok wykonania: 2013

INŻYNIERIA RUCHU

GMINA MIEJSKA CIECHANÓW

Zakres wykonanych usług:
bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych.

Rok wykonania: 2023

GMINA WYSZKÓW

Zakres wykonanych usług:
oznakowanie poziome pasów ruchu dla rowerów oraz dostawa i montaż znaków pionowych w ramach projektu „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie’’.

Rok wykonania: 2023

MIASTO ŻYRARDÓW

Zakres wykonanych usług:
„Wykonanie oznakowania poziomego na drogach Miasta Żyrardowa”.

Rok wykonania: 2023