Tramwaje

02.2016

WOŁOSKA

„Budowa ul. Wołoskiej na odcinku ul. Rostafińskich – ul. Cybernetyki” Zakres wykonanych prac: – kable trakcyjne – sterowanie i ogrzewanie zwrotnic Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawy Zleceniodawca: Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anonima

01.2016

STANIEWICKA

„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową hal postojowych i zadaszenia torów oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „ Żoliborz”. Zakres wykonanych prac: – kable trakcyjne – montaż sterowania i ogrzewania zwrotnic – dostawa i montaż mechanizmów kulowych Inwestor: Tramwaje Warszawskie Zleceniodawca: Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anonima

02.2014

ŻOLIBORZ

„Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej” Zakres wykonanych usług: – kable trakcyjne i punkty powrotne – montaż mechanizmów zwrotnic – sterowanie i ogrzewanie zwrotnic Inwestor: Tramwaje Warszawskie Zleceniodawca: Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima

01.2014

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

„Budowa budynku podstacji Trakcyjnej „ Staniewicka” w Warszawie wraz z urządzeniami.” Zakres wykonanych usług: -budynek podstacji, -instalacje elektryczne, -wentylacje, -instalacje odgromową i uziemiającą, -instalacje wodno- kanalizacyjną, -monitoring wizyjny podstacji, -wjazd, drogi, plac, zieleń, renowacja ogrodzenia podstacji, -przebudowa kabli SN i nn -przyłącze telefoniczne. Inwestor: Tramwaje Warszawskie Zleceniodawca: ZUE S.A.

02.2013

MOST PÓŁNOCNY

„Budowa trasy mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez Wisłę oraz trasę tramwajową” Zakres wykonanych usług: – linie kablowe trakcyjne i sterownicze – instalacje oświetlenia, siły, kontroli dostępu, wentylacji i ogrzewania w budynku stacji „ Obrazkowa” – instalacja uziemiająca i odgromowa w budynku stacji „ Obrazkowa” Inwestor: Tramwaje Warszawskie Zleceniodawca: ZUE S.A.

12.2012

POZNAŃ

„Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju ( PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu” Zakres wykonanych usług: – zasilanie sieci trakcyjnej – kanalizacja kablowa – oświetlenie terenu – przystanek PST „ Dworzec Zachodni” i przejście podziemne- elektroenergetyka – fundamenty słupów trakcyjnych Inwestor: Miasto Poznań- Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu Zleceniodawca: ZUE S.A.

01.2012

TARGOWA

„Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński- Stadion Narodowy- Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych”- wykonanie remontu i przebudowy trasy tramwajowej od węzła Targowa/ Kijowska do węzła Targowa /Zieleniecka wraz z pętlą Zieleniecka Zakres wykonanych usług: – przebudowa oświetlenia, – monitoring zwrotnic, – kanalizacja monitoringu miejskiego, – zasilanie wiat przystankowych, – przebudowa kabli energetycznych, – zasilanie smarownic Inwestor: Tramwaje Warszawskie Zleceniodawca: ZUE S.A.