Pozostałe

05.2018

II LINIA METRA WARSZAWA

„Układanie linii kablowych SN dla odcinka wschodnio-północnego oraz NN, trakcyjnych i sterowniczych dla zakresu C17; tunelu D17 i wentylatorni V17. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa. Zleceniodawca: MEGA S.A.

10.2017

DROGA KRAJOWA S8

Zakres wykonanych usług: modernizacja sieci elektroenergetycznej dla PGE Dystrybucja S.A. w zakresie zasilenia odbiorców zlokalizowanych przy projektowanej drodze krajowej S8 na odcinku od Marek do Radzymina. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Zleceniodawca: PGI Sp. z o.o.

07.2017

PROLOGIS PARK WARSAW ŻERAŃ

Zakres wykonanych usług: wymiana i dostosowanie do istniejących przepisów instalacji odgromowej zlokalizowanej na dachach hal. Zleceniodawca: SPIE Polska Sp. z o.o.

04.2017

II LINIA METRA WARSZAWA

Zakres wykonanych usług: wykonanie zasilania maszyny drążącej TBM na stacji C06 i C16 przewodami średniego zasilania (SN) wraz z robotami ziemnymi, odtworzeniem nawierzchni, wykonaniem badań i pomiarów; „Demontaż linii kablowych SN zasilających maszyny TBM na stacjach C16 i C18 w ramach budowy II linii metra w Warszawie”. Zakres wykonanych usług: wykonanie wykopów pod kable, wykonanie nawierzchni, wysiew traw, demontaż rur osłonowych oraz kabli. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa. Zleceniodawca: MEGA S.A.