Koleje

2022

LINIA KOLEJOWA NR 207 MALBORK

Zakres wykonanych usług: Wykonanie projektu wykonawczego i realizacja prac w zakresie wymiany urządzeń samoczynnej
sygnalizacji przejazdowej przejazdu zlokalizowanego w km 131,382 linii kolejowej nr 207”w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa-Malbork. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2021

LINIA KOLEJOWA NR 33 BRODNICA

Zakres wykonanych usług: Budowa kabla światłowodowego, urządzeń radiołączności oraz blokady liniowej na linii nr 33 Kutno-Brodnica na odcinku Sierpc-Brodnica w Systemie „Projektuj i Buduj.” Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2021

LINIA KOLEJOWA NR 33 PŁOCK

Zakres wykonanych usług: Instalacja komputerowego systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej jak do kat.B w oparciu o licznik osi z zastosowaniem rejestratora zdarzeń eksploatacyjnych wraz z zabudową telewizji przemysłowej CCTV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na przejeździe w km 49,956 na linii 33 Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2021

LINIA KOLEJOWA NR 27

Zakres wykonanych usług: Poprawa Bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym w13,788 linii 27  Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2021

LINIA KOLEJOWA NR 106

Zakres wykonanych usług: Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego D/B w km 42,602 linii 106 Rzeszów Główny-Jasło Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2021

STACJA GROMNIK

Zakres wykonanych usług: Zmana kategorji D/C tj. zabudowa urządzeń ssp. uzależnionych z urządzeniami stacji Gromnik kat. C na przejedzie w km 31,436 linii kolejowej nr 96 Tarnów-Leluchów  Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2021

WARSZAWA ZACHODNIA

„Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13.” oraz „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia.” Zakres wykonanych usług: Tymczasowe przebudowanie kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia  Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Generalny Wykonawca: Budimex S.A.

2019

LINIA KOLEJOWA NR 71 ORAZ NR 91

„Podniesienie bezpieczeństwa poprzez zmianę kategorii przejazdu kat. D na B w km 33,717 na linii nr 71 Ocice – Rzeszów Główny, szlak Dęba Rozalin – Kolbuszowa” oraz „Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego z D na B w km 172,144 na linii nr 91 Kraków Główny – Medyka.” Zakres wykonanych usług: wykonano roboty branży srk, teletechniki oraz energetyki. Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2019

LINIA KOLEJOWA NR 61 KIELCE – FOSOWSKIE

„Przebudowa przejazdu kolejowego w km 13,062 na linii nr 61 Kielce – Fosowskie. Zakres wykonanych robót: zabudowa systemu sygnalizacji, zabudowa urządzeń przejazdowych, zabudowa telewizji przemysłowej na przejeździe oraz zabudowa urządzeń elektroenergetycznych. Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2018

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

„Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Opole, IZ Tarnowskie Góry, IZ Wałbrzych.” Zakres wykonanych usług: wykonanie robót ziemnych, zabudowa urządzeń sygnalizacji przejazdowej, zabudowa systemu telewizji użytkowej oraz zabudowa oświetlenia. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: Sabel Biuro Wdrożeniowo-Projektowe.

2018

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

„Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie”. Zakres wykonanych usług: roboty torowo-drogowe, roboty ziemne, montaż urządzeń automatyki i telekomunikacji, montaż urządzeń elektroenergetycznych, roboty branży kubaturowej. Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2018

LINIA NR 61 KIELCE – FOSOWSKIE

Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61 Kielce – Fosowskie realizowana w ramach zadania pn. „Likwidacja zagrożeń i podniesienie funkcjonalności eksploatacyjnej na linii kolejowej nr 61”. Zakres wykonanych usług: wymiana nawierzchni torowej oraz drogowej, zabudowa urządzeń przejazdowych, budowa sieci kablowej, zabudowa oświetlenia strefy przejazdu oraz zabudowa TVU dla przejazdu, wykonanie zasilania na potrzeby urządzeń SRK/TVU. Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2018

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Lublin, IZ Siedlce, IZ Skarżysko-Kamienna, IZ Warszawa”. Zakres wykonanych usług: budowa tras kablowych dla potrzeb SRK, teletechniki i energetyki, wykonanie linii zasilających, montaż szafy oświetleniowej ROD, zabudowa systemu TVU, ustawianie słupów eNN, napędów oraz sygnalizatorów na przejeździe. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.

2018

LINIA KOLEJOWA NR 137

Zakres wykonanych usług: kompleksowa przebudowa istniejącego przejazdu kolejowego na linii nr 137 oraz na torze nr 401 linii kolejowej nr 137 wraz z budową urządzeń SRK. Inwestor: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Zleceniodawca: Konsorcjum firm EUROVIA POLSKA S.A. i WARBUD S.A.

2018

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

„Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie IZ Łódź, IZ Ostrów Wlkp., IZ Poznań, IZ Szczecin, IZ Wrocław, IZ Zielona Góra”. Zakres wykonanych usług: roboty ziemne oraz roboty energetyczne. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: Sabel Biuro Wdrożeniowo-Projektowe.

2018

LINIA KOLEJOWA NR 32 NA ODCINKU BIAŁYSTOK – BIELSK PODLASKI (LEWKI)

„Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”. Zakres wykonanych usług: budowa urządzeń SRK, budowa kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej, przebudowa i budowa urządzeń oświetlenia na stacjach kolejowych i przystankach oraz przebudowa i budowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego Sp. z o.o.

2017

WKD SP. Z O.O.

„Wymiana nawierzchni drogowej na pięciu przejazdach na linii WKD nr 47”. Zleceniodawca: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

2017

LINIA KOLEJOWA NR 61

„Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61”. Zakres wykonanych usług: zmiana kategorii przejazdów, likwidacja przejazdów oraz rewitalizacja drogi. Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2017

LINIA KOLEJOWA NR 7

„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin”. Zakres wykonanych usług: demontaż sieci trakcyjnej. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: MEGA S.A.

2017

LINIA OBWODOWA W WARSZAWIE

„Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska”. Zakres wykonanych usług: zasilanie i sterowanie siecią trakcyjną oraz roboty w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: ZUE S.A.

2017

LINIA OBJAZDOWA NR 32

„Polepszenie jakości usług przewozowych”. Zakres wykonanych usług: sterowanie ruchem kolejowym, sieć elektroenergetyka nietrakcyjna, teletechnika i telekomunikacja. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego Sp. z o.o.

2016

PRZEJAZDY

„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” Zakres wykonanych usług : – sterowanie Ruchem Kolejowym SRK (zabudowa nowoczesnych urządzeń SSP na przejazdach kolejowych kat. C, D; zabudowa urządzeń przejazdowych z TVu) (18 wybudowanych przejazdów) Inwestor: PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Zleceniodawca: Konsorcjum firm: Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Krakowskie Zakłady automatyki S.A.

2016

KOZIENICE

„Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MWE brutto w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zakres wykonanych usług: – dostawa i zabudowa oświetlenia układu torowego wraz z systemem zasilania, sterowania i opomiarowania – przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kable SRK Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Agat S.A

2016

REMBERTÓW

„Modernizacja linii kolejowej E75 Baltica Warszawa- Białystok- granica z Litwą, Etap I odcinek Warszawa- Rembertów – Zielonka- Tłuszcz (Sadowne) Zakres wykonywanych usług: – elektryczne ogrzewanie rozjazdów – oświetlenie i zasilanie urządzeń na Stacji Rembertów -przebudowa i budowa linii SN i nn na odcinku szlak Zielonka- Wołomin Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo „Agat” S.A.

2014

DZIAŁDOWO

„Modernizacja linii kolejowej E 65/C – na odcinku Warszawa- Gdynia- obszar LCS Działdowo” Zakres wykonanych usług: – wykonanie LPN – oświetlenie stacji i przejazdów kolejowych – wykonanie EOR- usunięcie kolizji SN, nn – wykonanie zasilaczy sieci trakcyjnej i kabli powrotnych Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo „Agat” S.A.

2014

ŁÓDŹ

„Projektowanie i budowa Zaplecza Technicznego dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Zakres wykonanych usług: – linia kablowa SN 15kV, nn ( zasilanie rezerwowe) – oświetlenie zewnętrzne terenu – siec teletechniczna Zleceniodawca: Przedsiębiorstwa „ AGAT” S.A.

2013

OKĘCIE

„Modernizacja linii kolejowej nr 8, Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec do lotniska Okęcie” Zakres wykonanych usług: – wykonanie linii SN dla zasilania podstacji trakcyjnej Okęcie – sterowanie lokalne odłącznikami sieci trakcyjnej, – budowa zasilaczy sieci trakcyjnej i kabli powrotnych, – wykonanie linii nn dla EOR wraz z oświetleniem terenów kolejowych – zasilanie stacji transformatorowych, – zasilanie podstawowe i rezerwowe kontenerów SBL, – utrzymanie ciągłości zasilania w energię elektryczną na terenie budowy. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A

2013

PYSKOWICE

„Wykonanie przebudowy stacji Pyskowice wraz z wymianą sieci trakcyjnej w torze nr 1 i 2 szlaku Pyskowice- Paczyna do km 44,480 oraz wzmocnienia podtorza w torach nr 1 i 2 w km 43,100 – 43,500 na linii nr 132 w ramach zadania inwestycyjnego „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy- Strzelce Opolskie- Opole Groszowice” Zakres wykonanych usług – oświetlenie – kable trakcyjne – sterowanie odłącznikami trakcyjnymi – EOR Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: ZUE S.A.

2013

URSUS NIEDŹWIADEK

„Budowa nowego przystanku osobowego „ Warszawa Ursus Niedźwiadek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii nr 447 Warszawa Zachodnia – Grodzisk Maz., w rejonie osiedla mieszkaniowego „ Niedźwiadek” w dzielnicy Ursus.” Zakres wykonanych usług: – oświetlenie peronu i wiaty – usunięcie kolizji kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych – usunięcie urządzeń sterowania ruchem kolejowym – kanalizacja kablowa energetyczna i teletechniczna -montaż stacji transformatorowych -montaż translacji zegarowej Zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A.

2011

PKP STADION

„Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Stadion wraz z przebudową przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia” Zakres wykonanych usług: – kanalizacja kablowa głównych tras kablowych oraz kabli telekomunikacyjnych z przebudową kolizji z kablami PKP TK i PKP PLK – przebudowę przystanku osobowego Warszawa Stadion z częścią linii podmiejskiej nr 448. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A.

2011

WŁOSZCZOWA

„Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centrala Magistrala Kolejowa” Zakres wykonanych usług: – przebudowa kolizji zasilaczy trakcyjnych – przebudowa kolizji sterowania lokalnego odłącznikami trakcyjnymi na szlaku Olszamowice – Włoszczowa Płn. Linii kolejowej nr 4 Grodzisk Maz. – Zawiercie na odcinku 125,148 do 151,986. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zleceniodawca: ZUE S.A.

2009

LINIA KOLEJOWA E-20

„Modernizacja linii kolejowej E – 20 na odcinku Siedlce – Terespol- Etap I, Lot D Biała Podlaska – Terespol – granica RP” Zakres wykonanych usług: – wycinka drzew – linia SN Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

2009

MODLIN

„LCS Nasielsk: LOT A – Kompleksowa modernizacja stacji Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin” Zakres wykonanych usług: – przebudowa kabli i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kabli i urządzeń energetycznych wraz z oświetleniem peronów i stacji transformatorowych oraz kabli i urządzeń teletechnicznych – Linia LPN Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo „ AGAT” S.A.

2008

PRZEBUDOWA PRZEJAZDÓW KAT.B

„ Przebudowa przejazdów do kat. B z instalacją ssp na linii nr 190 Bielsko-Biała – Wapiennica km. 2,795 i 3,302 oraz szlak Pogórze – Skoczów km 20,175 Zakres wykonywanych usług: – srk i TVn – sieć teletechniczna – sieć energetyczna – roboty budynkowe Zleceniodawca: Zakład Produkcyjno- Usługowy „ LEMIX” Sp. z o.o.

2008

SKIERNIEWICE- ŁÓDŹ WIDZEW

Zakres wykonanych usług: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa- Łódź, odcinek Skierniewice – Łódź Widzew” – zasilanie 20 przejazdów – ułożenie kabli szlakowych OTK i TKMX o łącznej długości 10,650 km Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A.

2005

WARSZAWA – PRZEJAZDY

„Zabudowa urządzeń na przejazdach kolejowych w granicach Oddziału Regionalnego w Warszawie” Zakres wykonywanych usług: – przebudowa urządzeń srk – elektroenergetycznych – teletechnicznych – TVU Zleceniodawca: Zakład Produkcyjno- Usługowy „ LEMIX” Sp. z o.o.

2007„ Przebudowa urządzeń SRK, elektroenergetycznych, teletechnicznych, TVU i rozbiórka strażnicy na przejazdach kolejowych w granicach Oddziału Regionalnego w Warszawie” „ Przebudowa urządzeń SRK na stacji Bukowice Trzebnickie wraz z zabudową SSP na przejeździe kolejowym w km 24,392 linii nr 281 szlak Grabowo – Wielkie – Bukowice Trzebnickie” „ Przebudowa urządzeń SRK na przejeździe kolejowym w km 100,0336 linii nr 143 szlak Domaszowice – Namysłów” Zakres wykonanych usług: – Zabudowa urządzeń sterowania ruchu kolejowego z zabudową nowych urządzeń SRK; – modernizacja oświetlenia przejazdów, nawierzchni toru, odwodnienia i nawierzchni przejazdów, – budowa słupowej stacji transformatorowej STS; – przebudowa kabla teletechnicznego z wykonaniem odgałęzienia do nowych posterunków dróżników, – modernizacja nawierzchni z płyt małogabarytowych na przejazdach oraz układanie chodników; – przystosowanie stacji Bukowice Trzebnickie do przekwalifikowania na ładownię szlakową, z demontażem urządzeń i zbędnych torów; – pomiary i badania. Zleceniodawca: Zakład Produkcyjno – Usługowy „ LEMIX” Sp. z o.o.