Energia odnawialna

2021

 FARMA WIATROWA KOSTOMŁOTY

Zakres wykonanych usług: Linie kablowe SN i WN , system uziemienia, linia światłowodowa, pomiary pomontażowe, pas technologiczny. Generalny wykonawca: ONDE S.A Zamawiający: Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o. o.

2021

FARMY WIATROWEJ SULMIIRZYCE

Zakres wykonanych usług: Linie kablowe SN, system uziemienia, linia światłowodowa, pomiary pomontażowe, pas technologiczny. Generalny wykonawca: ONDE S.A Zamawiający: OX2 Construction AB

2021

STACJA POMP SOLINO

Zakres wykonanych usług: Wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych branży elektrycznej SN. Generalny wykonawca: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA sp. z o.o.

2020

FARMA WIATROWA CHOJNICE

Zakres wykonanych usług: Wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych branży elektrycznej SN, budowa systemu kabli OPTO. Generalny wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A) Inwestor: Winfan Sp. z o.o.

2020

FARMA WIATROWA DOBRZYCA

Zakres wykonanych usług: Wykonanie kompleksowejrealizacji robót budowlanych branży elektrycznej, wybudowanie sieci kablowej SN, budowa systemu OPTO. Generalny wykonawca: ELECTRUM Sp. z o.o.

2020

FARMA WIATROWA BOGORIA

Zamontowano 10 turbin wiatrowych. Zakres wykonanych usług: Wykonanie kompleksowej budowy linii kablowej SN na potrzeby farmy wiatrowej Piątkowo Generalny wykonawca: ELECTRUM Sp. z o.o.  Inwestor: Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o.

2020

FARMA WIATROWA KĄTY

Zakres wykonanych usług: Wybudowanie sieci kablowej SN wraz z linią optotelekomunikacyjną ułożoną w rurociągu teletechnicznym, montaż kabli SN wraz z pomiarami wykonanie głowic w celu podłączenia kabli SN zarówno w GPO 110/30 kV oraz w turbinach wiatrowych. Generalny Wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.) Zleceniodawca: P&Q Sp. z o.o.

2020

FARMA WIATROWA KRASIN

Zakres wykonanych usług: Wybudowanie sieci kablowej SN wraz z linią optotelekomunikacyjną ułożoną w rurociągu, montaż kabli SN wraz z pomiarami, uziemienie wyrównujące potencjał bednarka, niezbędne prace wraz z materiałem w celu wyeliminowania kolizji i zbliżeń z instalacją istniejącą, protokoły zejścia z działek po zakończenia robót. Zleceniodawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.)

2020

FARMA WIATROWA PIĄTKOWO SN

Zakres wykonanych usług: Wybudowanie sieci kablowej SN wraz z linią optotelekomunikacyjną ułożoną w rurociągu teletechnicznym, wprowadzenie linii kablowej SN do elektrowni wiatrowej i do stacji GPO Kowalewo. Generalny Wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.) Zleceniodawca: Kowalewo Wind Sp. z o.o.

2020

FARMA WIATROWA PIĄTKOWO WN

Zainstalowana moc: 24,2 MW Zakres wykonanych usług: Wykonanie kompleksowej budowy linii kablowej WN na potrzeby farmy wiatrowej Piątkowo. Generalny wykonawca: ELECTRUM Sp. z o.o.

2020

FARMA WIATROWA USTKA SN

Zakres wykonanych usług: Wybudowanie sieci kablowej SN wraz z linią optotelekomunikacyjną ułożoną w rurociągu, montaż kabli SN wraz z pomiarami, uziemienie wyrównujące potencjał bednarka, niezbędne prace wraz z materiałem w celu wyeliminowania kolizji i zbliżeń z instalacją istniejącą, protokoły zejścia z działek po zakończenia robót Generalny Wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.)  Zleceniodawca: ERBUD S.A.

2020

FARMA WIATROWA USTKA WN

Zakres wykonanych usług: Wybudowanie sieci kablowej WN wraz z linią optotelekomunikacyjną ułożoną w rurociągu, montaż kabli WN wraz z pomiarami, uziemienie wyrównujące potencjał bednarka, niezbędne prace wraz z materiałem w celu wyeliminowania kolizji i zbliżeń z instalacją istniejącą, protokoły zejścia z działek po zakończenia robót Generalny Wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.)  Zleceniodawca: ERBUD S.A.

2020

FARMA WIATROWA DĘBSK

Zainstalowana moc 121 MW (55siłowni wiatrowych) Zakres wykonanych usług: Kompleksowe roboty branży elektrycznej oraz budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod elementy stacji abonenckiej 30/110 kV, dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Dębsk wraz z wynikającymi z tego niezbędnymi pracami dodatkowymi. Inwestor: Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp z o.o.

2019

BUDOWA FARMA WIATROWA ŚWIECIE NAD OSĄ

Zakres wykonanych usług: Wybudowanie sieci kablowej SN wraz z linią optotelekomunikacyjną ułożoną w rurociągu, ułożenie kala WN, wykonanie głowic, podłączanie kabli SN w GPO SUMIN 110/30 kV wraz z podłączeniem do uziemienia turbin, budowa sieci uziemiającej pomiędzy turbinami wiatrowymi a siecią transformatorową GPO Generalny wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.) Zleceniodawca: GB Świecie 404 Sp. z o.o.

2019

FARMA WIATROWA 12W

Zakres wykonanych usług: Wybudowanie sieci kablowej o napięciu SN wraz z linią optotelekomunikacyjną ułożoną w rurociągu teletechnicznym. niezbędnych głowic kablowych w celu połączenia kabli SN zarówno w GPZ Radzyń 110/15kV Generalny Wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.) Zleceniodawca: GB Dębowa Łąka 402 Sp. Z o.o.

2019

FARMA WIATROWA DĘBOWA ŁĄKA

Zakres wykonanych usług: Wybudowanie sieci kablowej o napięciu SN wraz z linią optotelekomunikacyjną ułożoną w rurociągu teletechnicznym. niezbędnych głowic kablowych w celu połączenia kabli SN zarówno w GPO Dębowa Łąka Generalny Wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.) Zleceniodawca: GB Dębowa Łąka 402 Sp. Z o.o.

2019

FARMA WIATROWA WRZEŚNIA

Zakres wykonanych usług: Kompleksowe roboty budowlane branży elektrycznej, w szczególności roboty kablowe oraz światłowodowe, stacje kontenerowe, dostawa i budowa zespołu urządzeń umożliwiających podłączenie farm wiatrowych do sieci elektoroenergetycznej. Generalny wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.) Inwestor: EW Niechanowo Sp. z o.o.

2019

BUDOWA FARMY WIATROWEJ PARZĘCZEW

Zakres wykonanych usług: Wykonanie kompleksowych robót budowlanych branży elektrycznej, w szczególności robót kablowych oraz światłowodów, stacje kontenerowe, dostawa i budowa zespołu urządzeń umożliwiających połączenie farmy wiatrowej do sieci elektrycznej . Generalny wykonawca: PBDI S.A. (aktualnie ONDE S.A.) Zleceniodawca: Quadran Wind Park 2 Sp. z o.o.

2019

BUDOWA FARMA WIATROWEJ-JASNA WIND FARM

Zakres wykonanych usług: Wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego wykonania linii kablowych 30kV wraz z wykonaniem głowic i muf dla farm wiatrowych. Generalny wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. Zleceniodawca: Windfarm Polska 3 Sp. z o.o.

2019

FARMA WIATROWA STARZA, RYBICE KARNICE II

„Zaprojektowanie i budowa linii kablowej 110kV relacji GPZ Kamień Pomorski – RS Rybice – GPZ Skrobotowo wraz z rozdzielnią sieciową RS Rybice oraz rozbudową GPZ Skrobotowo na potrzeby wyprowadzenia mocy z FW Rybice, FW Starza i FW Karnice II o łącznej mocy 88 MW”. Zakres wykonanych robót: Inwestor: PGE KLASTER Sp. z o.o. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o.

2019

FARMA WIATROWA POTĘGOWO – ZACHÓD

Zainstalowana moc: 118,25 MW Zakres wykonanych usług: „Kompleksowa budowa linii kablowej WN oraz 2 linii światłowodowych relacji GPO Sulechówko – SE Słupsk na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Potęgowo – Zachód.” Inwestor: Potęgowo Mashav Sp. z o. o. Zleceniodawca: ELECTRUM Sp. z o.o.

2018

FARMA WIATROWA POTĘGOWO

Zainstalowana moc: 118,25 MW. Zakres wykonanych usług: kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej. Inwestor: Potęgowo Winergy Sp. z o.o. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.

2018

BUDOWA FARMY WIATROWEJ POTĘGOWO-WSCHÓD

Zainstalowana moc: 101,25 MW. Zakres wykonanych usług: kompleksowe wykonanie linii kablowej 110kV w ramach farmy wiatrowej. Inwestor: Potęgowo Winergy Sp. z o.o. Zleceniodawca: ELECTRUM Sp. z o.o.

2016

BUDOWA FARMY WIATROWEJ JABŁONOWO

Zainstalowana moc: 3MW ( 2 turbiny) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej Zleceniodawca: MEGA S.A.

2016

BUDOWA FARMY WIATROWEJ MYCIELIN

Zainstalowana moc: 48 MW (24 turbiny) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej między turbinami oraz turbinami i GPO – montaż kamer monitoringu Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo- Inżynieryjnego S.A.

2016

BUDOWA FARMY WIATROWEJ SŁUPIA

Zainstalowana moc: 24 MW (12 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej Zleceniodawca: MEGA S.A.

2015

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ CZERNIKOWO

Farma fotowoltaiczna w Czernikowie stała się największą elektrownią fotowoltaiczną w Polsce. Podstawowe parametry instalacji : instalacja znajduje się na działce o powierzchni 5,6 ha powierzchnia instalacji : 4 ha zainstalowana moc sięga 4 MW prawie 16 000 zainstalowanych paneli fotoowltaicznych przyłącze napowietrzne SN 15 kV Zakres wykonywanych usług: – kanalizacji kablowa wraz z studzienkami rewizyjnymi dla instalacji teletechniki oraz niskiego napięcia – instalacja elektryczna niskiego napięcia – zabudowa instalacji teletechnicznej do monitoringu produkcji energii elektrycznej z poszczególnych zespołów paneli oraz monitoringu CCTV elektrowni – przyłącze energetyczne SN 15 kV od przyłącza napowietrznego do dwóch rozdzielnic SN w budynkach inwerterów za pośrednictwem linii kablowej – instalacja uziemiająca oraz połączenia wyrównawcze elementów konstrukcyjnych, paneli fotowoltaicznych, ogrodzenia, masztów instalacji CCTV, kontenerów inwerterowych – dokumentacja powykonawcza Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ TOMASZÓW LUBELSKI

Zainstalowana moc: 46,5 MW (27 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ TYSZOWCE

Zainstalowana moc: 30MW ( 15 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ LUBARTÓW

Zainstalowana moc: 36,8 MW ( 16 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej relacji GPO do turbin wiatrowych Zleceniodawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ GAWŁOWICE

Zainstalowana moc: 6 MW (3 turbiny) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci wyrównania potencjałów i uziemiania Zleceniodawca: ELECTRUM Sp. z o.o.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ RZEPIN

Zainstalowana moc: 58 MW ( 29 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej Zleceniodawca: MEGA S.A.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ TUCHOLA

Zainstalowana moc: 6 MW(3 turbiny) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN Zleceniodawca: MEGA S.A.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ CHOJNICE

Zainstalowana moc: 6 MW (3 turbiny) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN Zleceniodawca: MEGA S.A.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ ORLA

Zainstalowana moc: 12 MW (6 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej Zleceniodawca: ELECTRUM Sp. z o.o.

2015

BUDOWA FARMY WIATROWEJ KARWICE

Zainstalowana moc: 40 MW (16 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej – podłączenie do stacji transformatorowej abonenckiej 30/110 kV, podłączenie do turbin wiatrowych wraz z ich uruchomieniem Zleceniodawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o. o

2014

BUDOWA FARMY WIATROWEJ MAKÓW MAZOWIECKI

Zainstalowana moc:12 MW ( 6 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN Zleceniodawca: MEGA S.A.

2013

BUDOWA FARMY WIATROWEJ PIEŃKOWO II

Zainstalowana moc: 30 MW (15 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej Zleceniodawca: Iberdrola Engineering and Construction Poland Sp. z o.o.

2013

BUDOWA FARMY WIATROWEJ PIEŃKOWO I

Zainstalowana moc: 8 MW (4 turbiny) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej Zleceniodawca: Iberdrola Engineering and Construction Poland Sp. z o.o.

2013

BUDOWA FARMY WIATROWEJ MARSZEWO

Zainstalowana moc: 44MW (22 turbiny) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej Zleceniodawca: Iberdrola Engineering and Construction Poland Sp. z o.o.

2013

BUDOWA FARMY WIATROWEJ ZOPOWY

Zainstalowana moc: 30MW ( 15 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej Zleceniodawca: Iberdrola Engineering and Construction Poland Sp. z o.o.

2013

BUDOWA FARMY WIATROWEJ RESKO

Zainstalowana moc: 14 MW ( 7 turbin) Zakres wykonywanych usług: -kompleksowe wykonanie robót elektrycznych SN Zleceniodawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o; Aldesa Energias Renovables S.L.U

2012

BUDOWA FARMY WIATROWEJ KROBIA POŁUDNIE

Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie linii WN (długość wybudowanej linii kablowej 16,583 km) Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2012

FW NASIELSK

Zainstalowana moc: 10 MW (5 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej Zleceniodawca: MEGA S.A.

2012

FW ŻUROMIN I, II

Zainstalowana moc: 60MW ( 30 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie linii WN – sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej wraz z pomiarami rezystancji Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2012

FW ZGORZELEC

Zainstalowana moc: 24 MW (12 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie linii WN (o długości 10 400 mb) – sieci SN Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2012

BUDOWA FARMY WIATROWEJ KRZĘCIN

Zainstalowana moc: 12MW (6 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej wraz z pomiarami rezystancji Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2011

BUDOWA FARMY WIATROWEJ KRZĘCIN

Zainstalowana moc: 12MW (6 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej – sieci uziemiającej wraz z pomiarami rezystancji Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2011

BUDOWA FARMY WIATROWEJ PIECKI

Zainstalowana moc: 32MW (16 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN -sieci światłowodowej -sieci uziemiającej -zasilania potrzeb własnych GPZ. Zleceniodawca: Global Energy Services Siemsa S.A.

2011

BUDOWA FARMY WIATROWEJ GORZKOWICE

Zainstalowana moc: 12 MW (6 turbin) Zakres wykonywanych usług: -kompleksowe wykonanie sieci SN trakcji światłowodowej i przewodu uziemiającego -montaż kompletnej rozdzielni SN-15kV Zleceniodawca: MEGA S.A.

2011

FW BYSTRA

Zainstalowana moc: 22MW (5 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – sieci światłowodowej Zleceniodawca: Iberdrola Engineering and Construction Poland Sp. z o.o.

2009

BUDOWA FARMY WIATROWEJ HNATKOWICE- ORZECHOWCE

Zainstalowana moc: 12MW ( 6 turbin ) Zakres wykonywanych usług – kompleksowe wykonanie sieci światłowodowej -sieci uziemiającej -ułożenie kabli zasilających 4×10 mm2. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

2006

BUDOWA FARMY WIATROWEJ PUCK

Zainstalowana moc: 24MW (12 turbin) Zakres wykonywanych usług: – kompleksowe wykonanie sieci SN – teletechnicznej sieci światłowodowej – sieci uziemiającej – zasilania potrzeb własnych Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo AGAT S.A.