Oferta

Portfel usług wykonawczych

ENERGIA ODNAWIALNA

 • Farmy Wiatrowe
  • linie kablowe WN, SN, NN
  • linie światłowodowe
  • instalacje uziemiające i odgromowe
  • stacje i rozdzielnie SN, NN
 • Farmy Fotowoltaiczne
 • Instalacje Solarne

KOLEJ

 • energetyka kolejowa
  • linie LPN i NN
  • urządzenia EOR
  • stacje transformatorowe
  • oświetlenie
 • automatyka kolejowa
  • przejazdy kolejowe kat. A, B, C
  • linie i urządzenia SRK
 • teletechnika kolejowa
  • linie i urządzenia
  • teletechniczne i światłowodowe
  • telewizja użytkowa

TRAMWAJE

 • podstacje trakcyjne
 • zasilanie trakcji
 • montaż, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

 • linie energetyczne WN, SN, NN
 • sieć teletechniczna
 • sieć światłowodowa
 • telewizja przemysłowa i monitoring
 • przeciski i przewierty sterowane
 • inżynieria ruchu drogowego