Naszym celem jest jak najpełniejsze spełnienie oczekiwań naszych klientów
w wyznaczonych przez nich terminach.  Nieustannie doskonalimy jakość realizowanych usług, efektywnie wykorzystujemy posiadane doświadczenie, zasoby rzeczowe i finansowe oraz potencjał naszych pracowników.

 Nasze długoletnie doświadczenie,  wyposażenie techniczne i sprzętowe oraz wykwalifikowani pracownicy umożliwiły nam wieloletnią współpracę przy realizacji zadań
z inwestorami na terenie
całego kraju.

 

 

 

 

P.U. „ JAREX” Sp. z o.o. istnieje od 2005 roku. Od początku firma rozwija się dynamicznie, zarówno ze względu na rodzaj przeprowadzonych robót jak
i na zróżnicowanie klientów.
Z każdym kolejnym rokiem zwiększamy swoją sprzedaż umacniając stabilność finansową firmy, inwestujemy
w zaplecze techniczne oraz rozwój naszych pracowników.
Oferujemy usługi na coraz wyższym poziomie. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest doświadczona kadra techniczna, pracownicy
z odpowiednimi uprawnieniami
i wykształceniem oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający profesjonalne wykonanie powierzonych zadań. 

 

Oferujemy usługi na coraz wyższym poziomie dzięki doświadczeniu naszych pracowników i ciągłym podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. Gwarancją coraz wyższej jakości  naszych usług jest bogate zaplecze techniczne oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający profesjonale wykonanie powierzonych zadań.

 

Wyposażenie techniczne firmy:
- samochody ciężarowe,
  dostawcze i osobowe,

- koparki, koparko-ładowarki,   
   sprzęt ciężki,

- sprzęt lekki do kompleksowego
   wykonawstwa prac,

- urządzenia pomiarowe

- specjalistyczne urządzenia
  do prac kablowych NN, SN, WN

 

 

 

 

P.U. „JAREX” Sp. z o.o.  obecnie zatrudnia ponad
100 osób.
Kadrę kierowniczą stanowią osoby z wyższym wykształceniem technicznym, posiadający odpowiednie kwalifikacje
i wieloletnie doświadczenie na zajmowanych stanowiskach.
Kadra wykonawcza posiada odpowiednie uprawnienia
i szkolenia do wykonywania powierzonych zadań.

P.U. JAREX Sp. z o.o.

Ul. Białołęcka 374

03-253 Warszawa

NIP:  524-25-27-469

ZARZĄD

Jarosław Michalski - Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Sekretariat

Tel. 22 614 49 94

Fax. 22 614 49 94 wew. 20

  • P.U. JAREX Sp z o.o.
  • Nasza myśl przewodnia!
  • Rzeczy niemożliwe wykonujemy od ręki
  • tylko "Cuda" zajmują nam kilka dni.
  • P.U. JAREX Sp z o.o.
  • 03-253 Warszawa ul. Białołęcka 374
  • NIP: 524-25-27-469

P.U. JAREX Sp z o.o.